Home » Studieaanbod

Studieaanbod

Vanaf 1 september 2019 zullen alle secundaire scholen in Vlaanderen stapsgewijs hun studieaanbod volgens een nieuw model organiseren: de zogeheten matrix.
Concreet betekent dus dat we vanaf de start van het schooljaar 2019-2020, beginnen met de modernisering in het 1ste jaar.

 

 De leerling staat centraal’ in het vernieuwingsproces van het studieaanbod in onze secundaire scholengemeenschap: de jongere wordt steeds weer aangesproken op zijn/haar talenten en interesses en gestimuleerd om de juiste keuzes te maken in zijn/haar studieloopbaan.

 

De eerste graad (1° en 2° leerjaar) wordt hiertoe breed uitgebouwd met eenzelfde inhoud en organisatie op de vier locaties, gestoeld op een verregaande samenwerking tussen onze leerkrachten. In het 1° jaar gaat de leerling op ontdekking doorheen een grote waaier van projecten om zijn/haar keuze van basisoptie(s) in het 2° jaar te onderbouwen. Dit betekent echter niet dat de eerste graad bepalend is voor de latere studierichting die de leerling zal kiezen: de brede basisvorming verzekert een verdere invulling van ieders studieloopbaan op basis van eigen interesses en mogelijkheden. Op die manier krijgen leerlingen een beter beeld van wat ze kunnen. Ze ontdekken waar hun interesses liggen en hun mogelijkheden. Zo worden studiekeuzes weloverwogen keuzes!

 

Maak kennis met ons vernieuwend studieaanbod

 

 

 

 

Ben je op zoek naar een nieuwe school en/of nieuwe studierichting?
De scholengemeenschap Aarschot-Betekom biedt je een uitgebreide waaier van studiemogelijkheden aan.

 

  • Via onze brochure maak je kennis met onze scholen en hun aanbod. 
 
  • Een overzicht met een omschrijving van de verschillende onderwijsvormen en alle studierichtingen in onze scholengemeenschap kan je terugvinden onder studierichtingen
 
  • Met de studieloopbanenroosters beoogt de scholengemeenschap aan alle betrokkenen (leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB, ...):  
    • een duidelijk profiel te schetsen van de studierichtingen die onze scholen aanbieden;
    • de competenties/vaardigheden duidelijk weer te geven die de leerling verwerft in de verschillende studierichtingen;
    • de eventuele bijwerkactiviteiten die nodig zijn bij bepaalde overgangen van of naar een studierichting te omschrijven.

 

De studieloopbanenroosters geven een overzicht van alle overgangen van of naar een studierichting binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom. 
Het is een handige tool om na te gaan of een overgang al dan niet haalbaar is.
Daarnaast krijg je ook de lessentabel en de contactgegevens van de school die de gekozen studierichting aanbiedt.

 

 

     
 

studieaanbod