Home » Scholengemeenschap » Structuur

Structuur

Voor de vorming van de scholengemeenschap "vzw SGKSO Aarschot-Betekom" sloten de betrokken inrichtende machten een samenwerkingscontract af. 

De scholengemeenschap wordt beheerd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit de afgevaardigde bestuurders van de betrokken Inrichtende Machten.

 

vzw Damiaaninstituut

Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot

 

Frans Aerts

Maria Eeckhout

   

vzw Instituut Sancta Maria

Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 Aarschot

 

Hans Daniëls

Erwin Mellaerts

   

vzw Sint-Jozefscollege

Schaluin 28, 3200 Aarschot

 

Rudi Aerts

Nicole Speleers

   

vzw Inrichtende Macht St-Jozefsinstituut secundair onderwijs

Professor Scharpélaan 23, 3130 Betekom

 

Gaby Verhaegen

Raymond Wittemans

   
Elke inrichtende macht blijft verantwoordelijk voor de onderwijsinstellingen die zij inricht binnen de scholengemeenschap.

De Raad van Bestuur heeft een College van Directeurs of CODI aangesteld.
Dit college bestaat uit een afvaardiging van de directies van alle scholen van de scholengemeenschap. Het CODI heeft een adviserende en uitvoerende taak.

 

Het bestuur van de scholengemeenschap heeft bij mandaat een Coördinerend Directeur aangesteld, belast met alle materie aangaande de scholengemeenschap. De coördinerend directeur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker.