Home » Stages

Stages

Onze scholengemeenschap wil meewerken aan een degelijke lerarenopleiding.
Wij geven studenten de kans om praktijkervaring te verwerven via efficiënte stages in onze scholen. 

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen stageaanvragen enkel aangevraagd worden via de website lerarenstage.be 
Het heeft geen zin om stages aan te vragen aan de directeur of aan de mentoren van de school.
De aanvragen op lerarenstage.be worden door onze coördinatoren op regelmatige tijdstippen bekeken.
Zij brengen u op de hoogte of er plaats is om tijdens de aangevraagde periode aan je wens te voldoen.

 
Voor wie, na aanvraag en goedkeuring, stagelessen komt geven binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom, bieden wij stagecontactdagen aan. 
Wij vragen uitdrukkelijk dat de studenten die in onze scholengemeenschap stage willen lopen hierop aanwezig zijn.
De data van de stagecontactdagen voor schooljaar 2018-2019 worden op een later tijdstip gepubliceerd op onze website.