Home » Studieaanbod » OKAN

OKAN, Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Vanaf september 2010 richt de scholengemeenschap Aarschot-Betekom OKAN-onderwijs in. Gastschool voor deze onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers is het Sint-Jozefsinstituut in Betekom. 

OKAN

 

Wat doen we in OKAN?

Het onthaalonderwijs heeft als doel jongeren zo snel mogelijk Nederlands te leren. De leerlingen kunnen starten doorheen het schooljaar. De lessen Nederlands hebben een dubbel doel. Enerzijds leren jongeren Nederlands om zich te kunnen behelpen in hun dagelijks leven. Daarnaast focust het onthaalonderwijs zich specifiek op het soort Nederlands dat de leerlingen nodig hebben om verder te studeren in een gewone klas met Nederlandstalige leerlingen. Het is ook de taak van OKAN om, na afloop van het taalbad, de jongeren te integreren in een studierichting die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

 

Wie kan starten in OKAN? 

  1. Je bent op 31 december 2018 minimum 12 jaar en nog geen 18 jaar.
  2. Je bent een nieuwkomer, dat wil zeggen dat je maximaal één jaar ononderbroken in België woont.
  3. Het Nederlands is niet je moedertaal of de taal die je thuis spreekt.
  4. Je beheerst onvoldoende de onderwijstaal om de lessen te kunnen volgen.
  5. Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

 

Waar kan je terecht met vragen?

Je kan terecht op het Sint-Jozefsinstituut in Betekom na een telefonische afspraak op het nummer 016 56 96 44
(vragen naar coördinator, mevr. Eva Louwette).

 


Grotere kaart weergeven