Home » Studieaanbod » Studierichtingen » Beroepssecundair Onderwijs (3de jaar) » Hout

Hout

Profiel van de leerling

- een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg is vereist

- een zeer ruime interesse voor hout en alles wat met hout kan worden gemaakt

- de leerling wil na het secundair onderwijs direct starten op de arbeidsmarkt

 

Profiel van de studierichting

- het verwerven, onder begeleiding, realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden) binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode

- de basisvorming (PAV) is gebaseerd op eindtermen