Home » Stages

Stages

Onze scholengemeenschap wil meewerken aan een degelijke lerarenopleiding.

 

Wij geven studenten de kans  om praktijkervaring te verwerven via efficiënte stages in onze scholen.

  • De stageaanvragen voor het schooljaar 2016-2017 werden afgesloten.
  • Binnenkort zal je een online stageformulier kunnen invullen voor de stageaanvragen van het schooljaar 2017-2018.

 

Om de draagkracht van onze scholen te bewaken worden in de scholengemeenschap afspraken gemaakt over de aanvaarding en verdeling van de stagiairs.


Belangrijk!

  • Voor de 1° jaarstudenten van de hogescholen beperken onze scholen zich uitsluitend tot het organiseren van observatie- en participatiestage.  
  • De tweede- en derdejaarstudenten, SLO- en CVO-studenten kunnen uiteraard wel terecht voor hun doestages in onze scholengemeenschap.