Home » Studieaanbod » Centrum Leren & Werken

Centrum Leren & Werken

 

In het Centrum Leren en Werken van het Damiaaninstituut kan je een beroep met toekomstperspectief leren. Omdat 'werken' tijdens je opleiding heel belangrijk is, wordt het Centrum voor Deeltijds Onderwijs nu Centrum Leren en Werken genoemd. 

Twee dagen volg je een opleiding in het Centrum, de andere dagen ga je werken of zet je stappen naar een job. De tewerkstelling is geen onbetaalde stage maar een echte deeltijdse job met een contract.

Al werkend kan je een beroep leren en tegelijkertijd het getuigschrift van de tweede graad, het getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of het diploma secundair onderwijs behalen.

Tijdens de twee dagen opleiding in het Centrum, gaat het er anders aan toe dan in een school met voltijds leerplan. Je volgt één dag algemene vorming en één dag beroepsgerichte vorming in kleine klasgroep. Je gaat vaak op bedrijfs- of studiebezoek en leert uit projecten die aansluiten bij je leefwereld.

Component Leren: 

Component Werken:

Tijdens de drie dagen dat je geen les hebt, ben je verplicht om een zinvolle invulling aan je tijd te geven. Met het gedeelte 'leren' erbij kom je aan minimum 28 u. per week.

Dat kan via:

  • een tewerkstelling
  • een WIP-groep
  • een brugproject
  • een voortraject
  • een persoonlijk ontwikkelingstraject

De trajectbegeleiders van de school begeleiden je naar gepast werk. Indien je nog niet over de nodige arbeidsattitudes beschikt, word je toegeleid tot een brugproject of voortraject.

Voor meer informatie: www.damiaaninstituut.be