Home » Scholengemeenschap » Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

De samenwerking van de scholengemeenschap met andere instellingen en organisaties situeert zich op volgende vlakken:

 
  • de scholengemeenschap werkt nauw samen met de basisscholen van het vrij onderwijs uit de regio. Om de grote overstap van basis naar secundair onderwijs vlotter te laten verlopen, werkt de scholengemeenschap nauw samen met de basisscholen. We trachten de jonge leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden bij deze nieuwe uitdaging.
  •  
     
  • de scholengemeenschap zoekt aansluiting bij het vrij volwassenonderwijs (CVO Het Hageland) van de regio. Vooral wat ICT betreft wordt deze samenwerking steeds belangrijker. Maar ook op andere terreinen bundelt men de krachten. Meer info vind je op www.cvohageland.be
  •