Home » Scholengemeenschap » Bevoegdheden

Bevoegdheden

De scholengemeenschap maakt afspraken over:

 
 • de ordening van een rationeel onderwijsaanbod
  De scholen overleggen welke studiegebieden en studierichtingen het best in de regio georganiseerd worden.
 •  
 • een objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding
  De scholen zoeken een gelijkaardige strategie om leerlingen in hun schoolloopbaan zo goed mogelijk te begeleiden.
  Dit gebeurt in samenwerking met één CLB.
 •  
 • het personeelsbeleid
  De scholen hanteren gelijklopende criteria inzake aanwerving, functionering en evaluatie van leerkrachten en ondersteunend personeel.
 •  
 • de aanwending van het toegekende aantal lesuren
  De scholen plegen ook overleg bij de  verdeling en aanwending van uren en punten.
 •  
 • het pedagogisch beleid
  De scholen leren van elkaar op verschillende terreinen: leerlingenbegeleiding ( zowel leren leren als socio-emotionele begeleiding ), vakgroepwerking, evaluatie en rapportage, vakoverschrijdende eindtermen, aanpak van schooloverstijgende problemen zoals bv. spijbelen, roken,...
 •