Home » Scholengemeenschap » Werkgroepen

Werkgroepen

In de scholengemeenschap zijn verscheidene werkgroepen actief:

 

 • werkgroep 1e graad: directies en coördinatoren van de eerste graden van de verschillende scholen
  proberen de werking inhoudelijk en naar vorm op elkaar af te stemmen.

 

 • werkgroep 2e en 3e graad: deze bestaat uit één coördinator per school. Zij werken didactische hulpmiddelen
  uit om de leerlingen van deze graden te ondersteunen bij het studeren en beraden zich diepgaand over
  onderwerpen zoals onderzoekscompetenties, evaluatie en vakoverschrijdende eindtermen.

 

 • werkgroep zorgcoördinatoren/ leerlingenbegeleiders 1e graad: de leerlingenbegeleiders stemmen de werkwijze
  rond leerstoornissen op elkaar af, werken samen om de continuïteit in het zorgbeleid van de basisschool te bevorderen.  

 

 • werkgroep zorgcoördinatoren/ leerlingenbegeleiders 2e en 3e graad: beraadt zich over een efficiënte begeleiding van onze leerlingen en biedt intervisie rond: leerlingvolgsystemen, welbevinden van de leerling, leerstoornissen, geïntegreerd onderwijs,...

 

 • preventieadviseurs: overleggen met elkaar over tal van preventiemaatregelen rond veiligheid, bescherming en welzijn op het werk zowel m.b.t. leerlingen als personeel.

 

 • stagebegeleiders: coördineren de procedure rond stageaanvragen van studenten hoger onderwijs en streven naar een billijke verdeling van stagestudenten over de vier scholen. Zij organiseren ook contactdagen voor stagiairs.

 • werkgroep nieuwe media: organiseren van nascholingen rond 'hoe gebruik je als leerkracht ICT in je klasomgeving', uitwerken van een mediabeleid.

 

 • werkgroep ouderraden: maken in het begin van het schooljaar afspraken over de organisatie van thema-avonden
  voor alle belangstellende ouders van de scholengemeenschap (faalangst, internet, grenzen stellen aan jongeren,
  preventiebeleid van de politie...).